GOR Waringin, Jl. Raya Abepura-Kotaraja, Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura, Papua

DATA ATLIT

Evander Yappo

PB. CENDERAWASIH

Ryan Sanjaya

PB. CENDERAWASIH

Daud Kevin Patty

PB. CENDERAWASIH

Dorcy Helda Kabey

PB. KUSUMA JAYA

Marthina M. Bouway

PB. KUSUMA JAYA

Chanriko A. B. Betty

PB. KUSUMA JAYA

Rama Kadi Rawi Kuncaranto

PB. KUSUMA JAYA

Kurnia Putri Amanda

PB. CAHAYA TIMUR

Ilham Hadi Saputra

PB. CAHAYA TIMUR